Ett varierat kursutbud som berikar verksamheten

Verkligheten förändras allt snabbare, både på gott och ont. Därför är det  viktigt att vi lär oss att se möjligheterna i stället för hinder.

I det breda kursutbudet finns allt från chefsutveckling och ledarskap till kurser i positivt tänkande och personlig utveckling på individnivå. Kick-offer, temadagar, kortare och längre kurser eller fortlöpande arbetsprocesser – det är upp till dig och ert företag.

Frågor?

Välkommen att kontakta mig.       
Mobil: 070-566 80 81
E-post: pm@hmsforetagsutveckling.se

Kursutbud och temaområden

Kommunikation och samverkan
Team- och organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling
Inspirations - och temadagar        

Engagerande roligt och personligt

Igenkänning och identifikation är viktigt för att engagera och beröra. Genom att bjuda på mig själv och mina erfarenheter blir det lättare för kursdeltagarna att öppna sig för nya idéer och intryck.

Många av mina kurser skräddarsys helt utifrån uppdragsgivarens specifika behov och önskemål. På så sätt blir det också lättare att snappa upp de verkliga problemen och uppnå resultat i varje enskild arbetsprocess. Tillsammans utformar vi ett tema eller kurspaket som passar dig och dina medarbetare bäst.