HMS företagsutveckling har genomfört uppdrag åt följande kundgrupper

- Kommunal verksamhet och bolag
- Statliga myndigheter
- samt privata företag

Det är en varierande samling av kunder som alla var och en på sitt sätt - berikat verksamheten med nya kunskaper och erfarenheter.

HMS Företagsutveckling arbetar med allt från verkstadsindustri till kostenheter. Temadagar för små och stora arbetsgrupper. Ledarutbildning på alla nivåer. Företaget har haft kunder från Ystad till Övertorneå.

Ta kontakt för referenser!