Vi bygger på ett Holistiskt-Medmänskligt-Synsätt

Många människor ser sig i dag som brickor i ett spel utan möjlighet att påverka sig själva och sitt liv. Det skapar en otrygghet och en rädsla för framtiden som hämmar både den personliga och arbetsmässiga utvecklingen. Men det finns sätt att ta sig ur den negativa spiralen och vända utvecklingen rätt.

HMS Företagsutveckling bygger på ett Holistiskt-Medmänskligt-Synsätt där vi ser hela människan, inte bara lösryckta delar. Gemensamt för HMS alla kurser är att det handlar om att ge människor i de mest varierande situationer kraft och mod att ta sig ur invanda hjulspår. Även små förändringar kan ha stor betydelse i varje människas liv. Därför arbetar vi mycket med lateralt tänkande, d v s att öppna ögonen och våga se sig själv utifrån. I grund och botten handlar det om att våga tappa fotfästet för att ta ett kliv framåt.

HMS Företagsutveckling grundades av Peter Modin 1995 och har sedan dess utvecklat ett brett kursutbud inom bl a motivation och arbetsglädje, företagsanpassad/personlig marknadsföring, medarbetar- och utvecklingssamtal, personlig utveckling och ledarskap och teamutveckling.